Курс по математика

За учебната 2019/2020 година Уча и Мога ООД съвместно с Първа Частна Математическа гимназия организира курсове по Математика за 6 и 7 клас. Броят на учениците в група е от 5 до 10 деца. Заниманията ще започнат през последната седмица на септември и ще се провеждат от 18ч. 
Курсовете са разделени на три модула: 
I модул 12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/ 
II модул 12 занимания по 3 учебни часа /36 учебни часа/ 
III модул 6 занимания по 3 учебни часа /18 учебни часа/