ТАКСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

  • 250 лв на месец – обучение
  • Допълнително заплащане за: » Храна – обяд /по меню/ Хранене – имате възможност сами да изберете храна, съобразена с принципите на здравословното хранене » Следобедна закуска
  • Чуждоезиково обучение, допълващо обучението по учебната програма в училище
  • Консултация с логопед
  • Курсове по математика за кандидатстване след 7ми клас
  • Курсове по Български език за кандидатстване след 7ми клас