Да учим Английски заедно

👩‍🏫 За учебната 2019/2020 година Уча и Мога, съвместно с Училища
“Планета”, предлагат чуждоезиково обучение по Английски език за деца от предучилищна възраст до 12-ти клас.

💡 За децата посещаващи занималнята часовете ще се провеждат след
подготовката на домашните работи в определни 2 дни в седмицата.

📱 За повече информация може да позвъните на +359 885 210 510

💻 e-mail: uchaimoga@gmail.com