Да учим Английски заедно

👩‍🏫 За учебната 2019/2020 година Уча и Мога, съвместно с Училища“Планета”, предлагат чуждоезиково обучение по Английски език за деца от предучилищна възраст до 12-ти клас. 💡 За децата посещаващи занималнята часовете ще се провеждат следподготовката на домашните работи в определни 2 …