Курс по математика

За учебната 2019/2020 година Уча и Мога ООД съвместно с Първа Частна Математическа гимназия организира курсове по Математика за 6 и 7 клас. Броят на учениците в група е от 5 до 10 деца. Заниманията ще започнат през последната седмица …

ТАКСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

250 лв на месец – обучение Допълнително заплащане за: » Храна – обяд /по меню/ Хранене – имате възможност сами да изберете храна, съобразена с принципите на здравословното хранене » Следобедна закуска Чуждоезиково обучение, допълващо обучението по учебната програма в …

Услуги

 Подготовка по учебните предмети и проверка на домашните работи Допълнителни упражнения и тестове Отдих и игри в занималнята в една различна среда Хранене – имате възможност сами да изберете храна, съобразена с    принципите на здравословното хранене Езиково обучение по английски …